Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gospića Petar Radošević najavio je za  28. rujna 2016. godine 23. po redu sjednicu ovoga tijela. Sjednica će započeti u 16 sati, a osim Aktualnog sata raspravljat će se o još sedam točaka Dnevnoga reda.
Pred Gradskim vijećem naći će se izvješće Mandatnog povjerenstva i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva, o čemu će elaborirati Anela Serdar Pašalić. Razmatrat će se i vjerojatno usvojiti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu, a tu je i razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića. Među važnije točke svakako se ubraja i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2015. godinu, o čemu će govoriti zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan. Gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić izvijestit će Gradsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 31. srpnja i od 1. do 31. kolovoza 2016. godine.

L. O.