Predsjednik Županijske skupštine Ličko-senjske županije mr. Darko Milinović sazvao je za 14. ožujka 2017. godine 23. po redu sjednicu ovoga tijela koja će se održati u Velikoj vijećnici Grada Gospića s početkom u 11 sati. Za Dnevni red predložene su 33 točke, a osim uobičajenog Aktualnog sata pred članovima Županijske skupštine naći će se i donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za drugo polugodište 2016. godine, donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu, donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2016. godinu, donošenje Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije, donošenje Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine, donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za prva dva tromjesečja 2017. godine za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije i donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2016. godinu.

L. O.