Sutra zadnji rok za prijave šteta od poplava na području Kosinja

Općina Perušić uputila je poziv svim fizičkim i pravnim osobama koje su imale štetu od elementarne nepogode – poplave  na području naselja Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Kosinjski Bakovac, Lipovo polje,  Krš i Mlakva da podnesu prijavu štete. Prijave se vrše na posebnom obrascu (EN-P) koji se može preuzeti u prostorijama Općine Perušić i na službenoj stranici Općine Perušić: www.perusic.hr

Krajnji rok za prijavu štete je do sutra, 24. travnja 2018. godine (utorak).

Nastavak ispod oglasa

Za prijavu štete na poljoprivrednoj kulturi prijavitelj je dužan uz popunjeni obrazac prijave upisati broj katastarske čestice po katastarskoj općini sa zasijanom poljoprivrednom kulturom na tim česticama te površinom (obavezno u ha), kao i procijenjeni postotak štete. Za prijavu štete na građevinama prijavitelj je dužan uz obrazac priložiti dokaz o vlasništvu/suvlasništvu objekta. Popunjene obrasce sa preslikom osobne iskaznice i bankovne kartice prijavitelj je dužan predati u Općini Perušić kod članice Povjerenstva Marije Štimac, svakog radnog dana od 7  do 15 sati.

O.P./L. O.