Foto:H.J.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, pri koncu je realizacije proljetni  plan vakcinacije protiv bjesnoće u 2015. godini. Prema tome planu vakcinacija se  provodi   do 5. travnja  na području Ličko-senjske županije, kao i još 5  županija. Ova se mjera zaštite od bjesnoće  inače provodi dva puta godišnje, u jesen i proljeće. Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja, dok se proljetna akcija provodi oko dva mjeseca nakon štenjenja lisica kako bi se cijepio i pomladak. Mamci koji u sebi sadrže potrebnu dozu cjepiva u potpunosti su neškodljivi za zdravlje drugih divljih i domaćih životinja. U Hrvatskoj se mamci polažu pomoću zrakoplova koji su već dokazani kao najučinkovitije i ekonomski najisplativije sredstvo za distribuciju vakcinalnih mamaka po terenu. Lovačke udruge s područja županija gdje se odlažu mamci, obaviješteni su  o  ovoj akciji koja sprječava širenje bjesnoće među divljim životinjama. Ovaj način suzbijanja ove opasne bolesti  prakticira se četvrtu godinu za redom, a financiran je iz IPA, predpristupnog fonda Europske unije.

M.S.