Pod predsjedanjem župana Milana Kolića održana je jučer u Gospiću sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Ličko-senjske županije. Tom su prigodom izneseni brojni podaci koji govore o rezultatima, stanju i kretanjima turističke djelatnosti na prostoru županije. Svi relevantni pokazatelji navode značajno dobre pomake zabilježene u svim destinacijama. Direktor Turističke zajednice Ličko-senjske županije Ivan Radošević istaknuo je mnoštvo podataka. Tako je od početka godine zaključno sa 30. studenim ove godine zabilježeno 637 188 dolazaka i 2 873 839 ostvarenih noćenja sa nekomercijalnim smještajem. Sve to čini realni rast dolazaka od 8,4 posto i 6,5 posto u noćenjima. Očito zadovoljni članovi Turističkog vijeća prihvatili su izvješće o radu Turističke zajednice za ovo razdoblje. Bilo je govora i o planovima za narednu godinu koje je također iznio direktor Ivan Radošević.
radosevic-Jedan od novih projekata nosi naziv „Okusi Ličko-senjske županije“ gdje ćemo definirati najmanje 10 restorana koji će dobiti posebnu oznaku na nacionalnoj razini. Riječ je o restoranima koji imaju autohtonu kuhinju sa ovoga područja. Ti će restorani raditi na kontinentalnom području cijelu godinu, a u primorskom dijelu najmanje sedam mjeseci godišnje. Sve će se ovo pospješiti kroz edukacije i radionice, a dobit će i poseban meni. Drugo vrlo važno na čemu će se raditi je dobivanje oznaka kvalitete obiteljskog smještaja. To brendiranje je vrlo bitno jer od ukupnih smještajnih kapaciteta u našoj županiji čak 82 posto čini privatni smještaj. Cilj ovoga projekta je podići kvalitetu privatnog smještaja na još višu razinu. Radna skupina vrlo skoro kreće s radom i ubrzo ćemo znati detalje vezane uz taj projekt. Sve intenzivnije radimo i na „online“ oglašavanju, u izradi je i nova brošura za bajkere kojom ćemo pojačati predsezonu i posezonu. Ta će brošura, između ostaloga, sadržati i sedam bajkerskih ruta u našoj županiji. Također pripremamo brošuru za aktivni turizam, kao i letak u kojemu ćemo istaknuti deset zanimljivosti u Ličko-senjskoj županiji. Poseban naglasak stavit ćemo na brošuru o ponudi Obiteljskih gospodarstava, vid turizma koji je sve više atraktivan gostima. Nastavljamo i sa sudjelovanjem turističkih sajmova, ali i još nekim aktivnostima, najavio je direktor Radošević koji je izrazio zadovoljstvo pomacima i u smislu smještajnih kapaciteta i njihove kvalitete. Posvuda su izgrađeni novi smještajni kapaciteti, pri čemu prednjače Novalja sa 2 400 novih kreveta i područje Plitvičkih jezera sa 500 kreveta. Novi način evidencije broja dolazaka i noćenja definira se po podacima e-visitora koji ionako odlične rezultate rada turističkih djelatnika na području Ličko-senjske županije doslovno dižu „u zvijezde“. Nakon sjednice Turističkog vijeća održana je sjednica Skupštine TZ Ličko-senjske županije koja je također prihvatila ove, sve bolje rezultate u radu.

M. S.