Danas su održani svi Odbori Županijske skupštine. Na dnevnom redu je bilo 30-tak točaka, s najveću pozornost je izazvala točka Proračuna za 2019. godinu.

Svi odbori su podržali Proračun Ličko-senjske županije za 2019.godinu uz konstataciju izvjestitelja da su riješeni dugovi i krediti koji su opterećivali proračun Županije u 2018.godini te će Županija  sa dodatnih 6 milijuna kuna moći financirati nove projekte.

Po svemu sudeći, budući je proračun dobio potporu svih Odbora najvjerojatnije je da će Proračun za 2019. godinu biti donesen uz neke amandmane koje je župan Milinović u proteklom periodu kada je predstavljao proračun, rekao da će prihvatiti.

Očito je da su svi akteri političke scene u županiji shvatili da bi ne donošenje proračuna značilo i zaustavljanje projekata i gubitak 80 milijuna kuna te da građanima nije do novih izbora pa se očekuje da će proračun biti prihvaćen.

L.O.