Svoj dan u kalendarima dobili su mnogi događaji, pojmovi i akcije. Iako zvuči pomalo morbidno danas bi trebali feštati-veterinari. Zato što se u više od 70 zemalja svijeta danas obilježava Svjetski dan kastracije pasa i mačaka. Obilježavanjem ovog dana želi se ukazati na važnost kastracije muških i ženskih pasa i mačaka kako bi se smanjio broj napuštenih životinja i kako bi se poboljšalo njihovo zdravlje.
Svoj doprinos u ovome imaju svi hrvatski gradovi, što se izražava putem subvencije kojom se sufinancira prvo cijepljenja pasa, mikročipiranje pasa te kastracije i sterilizacije pasa i mačaka. Polovicu troškova snose jedinice lokalne samouprave, a ostalo vlasnici životinja.
Kako nam je rekao dr. vet. med. Tomislav Rukavina iz Veterinarske stanice Gospić ovakve se akcije na terenu provode već dulji niz godina. Tako je samo lani na području Gospića kastrirano oko 200 pasa i mačaka.

L. O.