Načelnik PU LS Ante Podnar

Svojim geografskim položajem Policijska uprava ličko-senjska svojevrsna je prometna poveznica između sjevera i juga Hrvatske, pa se područjem te policijske uprave proteže cestovna mreža u dužini od 2 049 km. Kao najvažniji prometni pravac je autocesta A1 od Male Kapele do Sv. Roka u dužini od 120 km sa svojih 7 tunela, od kojih se 2 pokrivaju sa drugim policijskim uprava, dok se ostalih 5 tunela pokriva samostalno u obje tunelske cijevi.
Kako je sigurnost cestovnog prometa jedan od prioriteta Policijske uprave ličko-senjske, tijekom godine poduzima se čitav niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Po riječima načelnika PU Ličko senjske Ante Podnara osnivanje privremene Ispostave prometne policije Policijske uprave ličko-senjske za turističku sezonu, kao specijalizirani ustrojstveni oblik doprinijet će da se stradavanje svih sudionika u prometu svede na najmanju moguću mjeru, iako ne treba zaboraviti kako je to moguće ostvariti isključivo u suradnji sa širom zajednicom jer moderna hrvatska policija servis je svojim građanima i zajednici u kojoj djeluje svojim društveno odgovornim ponašanjem.
„Zahvaljujem se čelnicima HAC ONC-a i voditelju tehničke jedinice Perušić, koji su prepoznali potrebu za uključivanjem u rješavanje problema, te nam ustupili svoje prostorije na korištenje. Na dionici autoceste nalazi se 7 izlaza, 3 benzinske pumpe, te više većih i manjih odmorišta koji su van funkcije tijekom zimske sezone čime je dodatno otežan rad policijskih službenika. Također navedena dionica premrežena je nizom vijadukata, nadvožnjaka, prijelaza za životinje, ispustima za vodu kao i drugim prometnim elementima, koji su u zimskim uvjetima zahtjevniji za pokrivanje i obilaženje. Treba dodati da se promet autocestom tijekom ljetnih mjeseci utrostruči pogotovo tijekom srpnja i kolovoza, a tijekom zimskog perioda kada je broj vozila znatno manji zbog loših vremenski uvjeta postaje u percepciji građana jedina sigurna poveznica između sjevera i juga. Konfiguracija terena, različiti klimatski i geografski uvjeti, svrstavaju prometnice na području ove policijske uprave u zahtjevnije. Nažalost događaj koji se dogodio 30. studenog 2013. godine, upravo na autocesti samo je podsjetnik, ranijih događanja koji su za posljedicu imali smrtno stradale osobe i veliku materijalnu štetu. U samo tri događaja (autobusi čeških i slovačkih turista, te posljednji događaj u kojemu je smrtno stradao i policijski službenik ove PU) od otvaranja autoceste smrtno je stradalo 25 osoba, a svaki događaj je na svoj način posebno senzibilizirao javnost“ – kazao je načelnik PU Ante Podnar.
Dodao je da je, osnivanjem ovakve ustrojstvene jedinice dodana vrijednost i hrvatskom turizmu i sigurnosti općenito, jer obveza svih nas je da učinimo sve kako bi sigurnost bila na najvišoj mogućoj razini.

lo