Hrvatski Crveni Križ i ove godine nastavlja redovne cikluse osposobljavanje spasilaca na vodi s područja Primorsko – goranske i Ličko – senjske županije. Na bazenu Kantrida u Rijeci održat će se testiranje kondicione spremnosti potencijalnih kandidata 11. i 25. travnja s početkom u 10 sati. Tečajevi će se odvijati u dva ciklusa, od 15. do 21. svibnja i od 22. do 28. svibnja. Cijena tečaja iznosi 400 kuna, a za pristup tečaju potrebna je potvrda o zdravstvenoj sposobnosti kandidata, kao i pravovaljan dokument da je kandidat punoljetan. Tečajevi će se održavati u vremenu od 8 do 18 sati.

L. O.