Kako bi olakšala tehničke preglede traktora na svojem širem području Općina Perušić i ove godine obaviještava vlasnike o tehničkom pregledu traktora na tome području. Tako će se na širem području Gornjeg Kosinja tehnički pregledi obavljati 4. srpnja kod OŠ „Anž Frankopan“.

U Perušiću će se tehnički pregledi traktora obavljati kod Doma kulture Perušić i to u dva termina: 11. i 18. srpnja.

L. O.