Jedan lokalni “novinar” posljednjih nekoliko dana javnost bombardira sa fotografijama na kojima se u prostoriji u kojoj sjedi Darko Milinović na zidu stoji slika Josipa Broza Tita. Nije tajna da su se u to vrijeme Titine slike nalazile gotovo posvuda, od škola, državnih ustanova itd.

U jednoj od fotoarhiva smo pronašli i slike Tuđaman i Tita, jel to neki problem? Ne želi valjda taj kvazi novinar usporediti Milinovića i Tuđmana? Zaključak je jasan, u to vrijeme Tito je bio neizostavan, tj. njegova fotografija je bila gotovo na svakom koraku. Ono što Tito sigurno nije odobravao je krađa, posebno ako su u pitanju mesni doručci…

L.O: