Na području Općine Udbina je i u ovo korona-vrijeme živnula izgradnja, obnova i kupoprodaja kuća za odmor. Sve učestalije se kao novi vlasnici pojavljuju žitelji Dalmacije koji su u Lici pronašli čist okoliš, tišinu i svježija ljeta, kao presudne faktore za ugodan odmor.

Općina Udbina pozvala je sve vlasnike kuća za odmor na ovome području da najkasnije do konca ožujka 2021. godine dostave podatke za utvrđivanje poreza na te kuće. Pri tome se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Na području Općine Udbina nalazi se više od 30 kuća za odmor.

L. O.