Treća redovna sjednica Općinskog vijeća Udbina

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Udbina Slobodan Bjelobaba sazvao je za četvrtak, 14. prosinca od 13 sati treću po redu sjednicu ovoga tijela. Pred vijećnicima će se naći  16 točaka Dnevnoga reda, pri čemu svakako valja istaknuti

donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2017. godinu, donošenje Proračuna Općine Udbina za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu, donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Udbina u 2018. godini, kao i Donošenje  III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Udbina i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podudbina.

L.O.