Po definiciji krajobraz obuhvaća prirodna, ruralna, gradska i prigradska područja, uključujući kopno, područja kopnenih voda i morska područja. Europska konvencija o krajobrazu Vijeća Europe, koja je usvojena 2004. godine ima za cilj potaknuti javna tijela na usvajanje politika i mjera na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini koje bi osigurale zaštitu, upravljanje i planiranje krajobrazima u cijeloj Europi. To obuhvaća sve krajobraze koji određuju kvalitetu životnog okruženja ljudi, kako one iznimne vrijednosti, svakodnevne tako i one devastirane. 

Nije slučajno da se u Nacionalnom parku Plitvička jezera ova povezanost krajobraza i vode vidi posvuda. Plitvička jezera proglašena su prvim nacionalnim parkom u Hrvatskoj kao „predjel naročite prirodne ljepote“. Kada su među prvima u svijetu uvrštena na UNESCO-v Popis svjetske baštine, jedan od kriterija jedinstvene univerzalne vrijednosti zbog kojeg su odabrana je bilo i to što područje „sadrži izniman prirodni fenomen ili je područje iznimne prirodne ljepote i estetske važnosti“.

Čovjek i njegov bolji ili manje dobar “modus vivendi“ s prirodom najvažniji je ili najpogubniji faktor koji utječe na postojanost nekog prirodnog resursa. U ovom su kontekstu na širem području Hrvatske već godinama na snazi natuknice tipa „održivi razvoj“, pri čemu „deblji kraj“ uvijek izvuče priroda. Graditi nove šumske puteve za eksploataciju drveta ili kamene sirovine i istodobno govoriti o očuvanju prirode  zaista je nonsens bez presedana. Pitanje je do kada će se na Jadranu graditi marine s desecima tisuća vezova i ujedno govoriti o ekologiji? Jadran je malo more, biser koji svakom turističkom sezonom pomalo gubi „sjaj“. Blizu smo kritične mase kada će nam jadranska flora i fauna okrenuti leđa.

Negativni utjecaj čovjeka na formiranje i mijenjanje prirodnog i kulturnog krajobraza, pa tako i vode u krajobrazu, je posvuda vidljiv i osjetan. Jedno od rijetkih područja Hrvatske koje je odoljelo „betonizaciji“ svega što nas okružuje svakako su Plitvička jezera. Kako se krajobraz i voda na području Plitvičkih jezera mijenjao ili bolje reći ostajao sačuvan, najbolje kazuju ilustracije nekih od najpopularnijih vinjeta ovoga prirodnog bisera.

L.O./M.S.