Tri nova projekta Općine Udbina

Među ličkim općinama koje se zadnjih godina učestalo spominju u kontekstu ubrzanog razvoja svakako se izdvaja Općina Udbina. U sklopu nedavnih natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Općina Udbina je na mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, u okviru podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji je bio otvoren do 14. rujna prijavila dva projekta. U Općini Udbina je za pripremu i realizaciju razvojnih projekata zadužen dipl.ing Zlatko Brkić.

-Pripremili smo i aplicirali projekte „Rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma DVD Udbina“ i „Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Udbina“ ukupne vrijednosti 6 milijuna kn, dok je općinska tvrtka „Kraljevac“ d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju na natječaj u okviru  operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ otvorenog do 12. listopada prijavila projekt „Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina“ vrijednosti 4 milijuna kn, rekao nam je Zlatko Brkić.

Nastavak ispod oglasa

Sva tri navedena projekta, svaki u svojem domenu, uvelike će poboljšati kvalitetu života građana na ovim prostorima. To je svakako jedan od najboljih načina zaustavljanja depopulacije ovog dijela RH.

M.S.