U sklopu redovnog rada HNS-a Ličko-senjske županije i Podružnice HNS-a za Grad Otočac, u utorak je u maloj dvorani „Gackog pučkog otvorenog učilišta“ upriličena javna tribina na temu “Izgradnja dionice autoceste Žuta Lokva – Rijeka”. Javnoj tribini uz zainteresirane građane, nazočili su uz predsjednika podružnice HNS-a Otočca Tome Butine, povjerenik županijskog HNS-a Ernest Petry te Regionalni tajnik HNS-a Kazimir Janić.
O „Izgradnji dionice autoceste Žuta Lokva – Rijeka“ govorila je Nada Turina Đurić, saborska zastupnica HNS-a i predsjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Nada Turina Đurić
Nada Turina Đurić

„Bitno je financijsko rješavanje tog dijela autoceste, a kako je Hrvatska postala dio prostora Europske unije, Jadransko jonski koridor do 2020. godine na listi je prioriteta izgradnje. Upitno je da li smo u ovom momentu spremni taj projekt i aplicirati prema sredstvima EU, odnosno da li smo uopće spremni ući u neki model financiranja koji bi u stvari bio potencijalno koncesija na tu dionicu autoceste. Mi u HNS-u smatramo da ta dva modela, kroz financiranje EU fondova i financiranje kroz koncesioniranje daju mogućnost da negdje do 2020. godine počne sa izgradnjom autoceste. Problem je što smo zastali sa projektnom dokumentacijom, koja nije do kraja dovršena, nije se odlučilo što je prioritet, da li krenuti sa područja Primorsko goranske županije ili sa područja Ličko senjske“ – kazala je Nada Turina Đurić.
Dodala je da je ovo jako zanimljiva tema, te kako ona dolazi iz Primorsko goranske županije vidi zajednički interes ove dvije županije za izgradnju ove dionice autoceste. Interes je Primorsko goranskoj županiji radi rasterećenja prometa prema Dalmaciji a Ličko senjskoj da se bolje poveže sa Rijekom, jer je Rijeka hoćemo mi to ili nećemo, nekako prirodno regionalni centar na koji se Lika i Ličko senjska županija oslanjala kroz cijelu svoju povijest, što znači da građani i stanovnici Ličko senjske županije su u ovom trenutku primarno vezani za svoje, vjerujem buduće regionalno središte, za koje im je sad otežan pristup.
Kao saborska zastupnica HNS-a i predsjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Nada Turina Đurić istaknula je da stav aktualne Vlade da se treba ići u izgradnju tog dijela autoceste, jer je i ponuđena na tkz. Likertovoj listi projekata, koji imaju prioritet financiranja iz EU, što daje nadu da će taj projekt biti realiziran, no dodala je da se nismo dovoljno pokrenuli, kako ni nadležno ministarstvo ali još više Hrvatske autoceste, da se barem izrade zdravi projekti na vrijeme, jer bez projekata i građevinskih dozvola teško da će se moći aplicirati.
Ono što bi ja htjela je da guramo zajednički, bez obzira na političke boje i da se ti projekti u narednih godinu dvije dana naprave, da se naprave potrebne studije za što financijske snage imamo, a onda možemo razmišljati o modelu, dali će to biti model kroz kandidaturu na EU fondove ili će to biti model kroz koncesiju, kazala je Nada Turina Đurić.
Dražen Prša