U lovnoj sezoni 2015./2016. Veterinarska stanica Gospić nastavila je s pregledom uzoraka tkiva divljih svinja na trihinelu, kako bi se ustvrdila zdravstvena ispravnost mesa ustrijeljenih životinja. Direktor Veterinarske stanice Gospić dr. med. vet. Tomislav Rukavina potvrdio nam je informacije vezane uz ovu opasnu bolest.
-Prilikom pregleda uzoraka ustanovljeno je 6 slučajeva divljih svinja zaraženih trihinelom. S obzirom da je taj broj prijašnjih godina na približno istoj količini pregledanih uzoraka bio višestruko veći, evidentno je kako se lovci sve odgovornije ponašaju kada je u pitanju trihinela. To između ostaloga znači da nestaje loša praksa ostavljanja utroba ustrijeljene divljači u lovištima. Kada na utrobu oboljelih životinja naiđu i pojedu zdrave jedinke, šanse za oboljenje tih životinja je velika. Nastavili li se preventivno i odgovorno ponašanje lovaca prema ovom problemu, vjerujem da će rezultati uskoro biti još bolji, rekao nam je dr. vet. med. Tomislav Rukavina. Na području rada Veterinarske stanice Otočac u ovoj lovnoj sezoni nisu evidentirani uzorci tkiva divljih svinja zaraženih trihinelom. Struka posvuda podsjeća kako su lovci obvezni donijeti na pregled tkivo ustrijeljenih životinja čije je meso namijenjeno ljudskoj prehrani.
H. J.