Što je uzrok povećanog broja krađa i provala na području Ličko senjske županije, o čemu mediji redovno izvještavaju i kako taj problem riješiti pitanje je koje se već duže vrijeme provlači kroz interes javnosti.
O tom problemu razgovarali smo sa načelnikom PU Ličko senjske Antom Podnarom koji nam je kazao da se na području Županije provode aktivnosti iz resora policijskog djelovanja, poglavito jer se trenutačno na području Ličko senjske županije nalazi značajno povećani broj, kako domaćih tako i stranih turista.
„Na pojedinim mjestima kao što su turističke destinacije, poput Nacionalnog parka, Parka prirode i priobalno otočnog dijela županije nalazi se znatno veći broj građana nego što je taj broj u drugim dijelovima Hrvatske. Ili kada govorimo o terminima u godini, poznato je da u ljetnim mjesecima na neke dijelove odnosno područja dođe i na desetak puta više građana nego što ima domicilnog stanovništva. Kad dođe do takve pojave, takvog naglog povećanja broja turista, posjetitelja određenih područja, dolazi neminovno i do pojave kriminaliteta kojega nazivamo turistički kriminalitet“ – kazao je načelnik Podnar.
Dodao je da se policija tim pojavama suprostavlja prvenstveno boljom organizacijom rada, ispomoći kojom dobiva od strane Ravnateljstva policije, odnosno Uprava iz kontinentalnog dijela Hrvatske i poduzimanjem različitih operativno preventivnih aktivnosti od kojih je jedna od aktivnosti partnerski odnos kroz Vijeće za prevenciju sa lokalnom zajednicom i građanima.
„I ovu prigodu koristim da zamolim građane na suradnju i partnerski odnos u smislu razmjene informacija, događanja i pojava koje su na neki način dugačije od onih tijekom godine i zapažanja i kretanja osoba koje sa domicilnog područja a svojim pojavama i djelovanjima na neki način odudaraju od klasičnog oblika ponašanja. Iako u tom djelu imamo suradnju, na što i dalje računamo, mogu reći da pojave koje se događaju sada, nisu ništa drugačije nego što su se događale ranijih godina“ – kazao je načelnik PULS Ante Podnar.
LO