Neke dijelove Ličko-senjske županije turisti „osvajaju“ malim koracima. Pri tome ne treba tražiti krivce jer su blizina morske obale i od ranije popularne turističke destinacije zapravo otegotna okolnost. Dodamo li ovome svjetski poznati biser NP Plitvička jezera, onda je jasno da se sve te posjećene destinacije sukcesivno razvijaju pomalo i nauštrb ostalih  dijelova Like koji imaju što pokazati, ali… U ove potonje svakako valja ubrojiti i Brinje. Područje koje se može pohvaliti nezagađenošću, povijesnim artefaktima, prelijepom prirodom i potencijalima za lovni turizam, još uvijek je pomalo po strani. Direktorica Turističke zajednice općine Brinje Mira Špehar ističe kako u cijeloj priči valja ukalkulirati faktor „vrijeme“.

Direktorica TZ Mira Špehar

-Valoriziranje naših turističkih potencijala ide sporo, za što ima više razloga. Naš stari grad Sokolac, sa zbirkom narodnog blaga svakako je nešto što vrijedi vidjeti. Tu su i obnovljene stare mlinice, a čista priroda i bogata lovišta svakako su predispozicija za kvalitetan razvoj lovnog turizma. Osnovni problem Brinja u turističkom smislu je nedostatak postelja jer u privatnom smještaju sada imamo registrirano svega 8 postelja. Bez obzira na malu turističku posjećenost to je neadekvatno i svakako nedovoljno. Loša nam je i gastro-ponuda pa se stoga turizam u ovoj općini svodi na tranzitni turizam, pri čemu turisti ovdje u prosjeku borave jedva nešto više od jednoga dana. Bolja vremena očekujemo u dogledno vrijeme, ali sve to ide podosta sporo. Raduje nas što je u  malo vremena od početka ove godine u TZ općine Brinje informacije o mogućnosti izgradnje turističkih kapaciteta zatražilo nekoliko ljudi. To je dobar pokazatelj jer ljudi imaju volje i žele se baviti turizmom. Na ovom području je sve više kvalitetnih sadržaja, sve više manifestacija  što će u dogledno vrijeme svakako značiti i povećani broj noćenja. Ipak, za sve treba vremena i treba promijeniti dio našeg mentalnog sklopa. Pomalo, ali sigurno postajemo svjesni da živimo u prelijepom okruženju koje ima što pokazati i pružiti gostu, ističe direktorica TZ općine Brinje Mira Špehar. U mnoštvu aktivnosti koje najavljuje svakako valja istaknuti i edukaciju budućih i sadašnjih turističkih djelatnika.

Mnogi turisti niti ne znaju da se kod starog mosta u središtu Brinja, u starom gradu Sokolac nalazi zbirka narodnog blaga, postav od neprocjenjive povijesne i etnološke važnosti sa preko tisuću eksponata. Pitanje je koliko učenika osnovnih i srednjih škola s područja Ličko-senjske županije  uopće znaju za ovu vrijednu zbirku!?!

M.S.