Novi turistički aduti TZO Perušić

Turistička zajednica Općine Perušić ulazi u 2018. godinu s mnogim novitetima i projektima. Pokrenuta je nova internetska stranica http://tz-perusic.hr/ koja će svakoga uvesti u prirodna i kulturna bogatstva Perušića, naučiti o povijesti ove općine koja se smjestila u samom središtu Ličko-senjske županije i svake godine privlači sve veći broj domaćih i stranih turista. Sve zanimljivosti redovito se objavljuju i  na Facebook stranici TZO Perušić.

Proteklih nekoliko godina JU Pećinski park Grabovača bila je najjači adut perušićkog turizma sa više od 5000 posjetitelja kroz cijelu godinu, a s obogaćivanjem ponude TZO Perušić želi da svi turisti upoznaju i kulturnu baštinu, posebice Stari grad Perušić, poznatiji kao Turska kula, crkvu Uzvišenja svetog Križa, kao i ostale atrakcije, od Kosinjskog mosta, Jele Car, Pisanoga kamena…  Stoga je TZO Perušić krenula u nove projekte koje podupire Hrvatska turistička zajednica. Radi se na projektu smeđe signalizacije koja će obnoviti stare te uvrstiti nove putokaze prema svim znamenitostima, ali i iznajmljivačima koji na području turističke zajednice trenutno nude 80 ležajeva. Broj posjeta u 2017. godini stagnira u odnosu na  2016., ali se broj noćenja povećao  za oko 450, što je još jedan pokazatelj da Perušiću treba poboljšati turističku ponudu. Stoga će i privatni iznajmljivači biti uključeni u projekt edukacije kako bi se podigla kvaliteta usluge.

O tome govori i  Strategija razvoja RH do 2020. godine koja cikloturizam stavlja u brzorastući oblik turizma i primarni turistički proizvod za ličku regiju. Stoga se radi na projektu obnove i unapređenja cikloturističkih staza koji će obuhvatiti i izradu karte/brošure cikloturističkih staza. Također, i TZO Perušić prvi puta će dobiti svoju brošuru koja će obuhvatiti sve znamenitosti, povijest, kulturu, manifestacije i iznajmljivače u jedno.

Upravo jedan letak TZO Perušić naslova „Posjetite unutrašnjost Hrvatske“ promoviran je u njemačkom turističkom katalogu namijenjenom za njemačko, austrijsko, belgijsko i nizozemsko tržište, a promovirat će se na 47 turističkih sajmova tijekom cijele godine.

L.O./TZ