U Općini Brinje „krupnim koracima“ ide se u rješavanje komunalne problematike odnosno u rješavanje problema sa komunalnim otpadom. Tako je Općina za 28.000 kn kupila dodatno zemljište površine 921 hvati na kojem će se izgraditi reciklažno dvorište. Tim poslovima prethodit će poslovi na promjeni urbanističkog plana.

Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić
Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić
Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić kaže da se čeka odobrenje vezano za urbanistički plan, a u međuvremenu, kandidirali su projekte prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nakon čega se ide u izgradnju reciklažnog dvorišta. U tijeku su i pregovori sa Ministarstvom zaštite okoliša vezano za odlagalište otpada u Općini Brinje, kako bi se odlučilo da li će se odlagalište zatvoriti u narednih nekoliko mjeseci ili će odlagalište i dalje biti u uporabi do 2018. godine s namjerom postepenog zatvaranja, što bi uvjetovalo poslove na sanaciji odlagališta otpada, koja će zahtijevati značajna financijska sredstva, oko 13 milijuna kuna, od čega bi Općina morala osigurati 10 posto sredstava. Načelnik Zlatko Fumić kaže da Općina nema tih sredstava, no ipak kad je u pitanju realizacija tog projekta općina će se morati kreditno zadužiti.
Dražen Prša