Na sjednici Općinskog vijeća Brinja prihvaćena je Odluka o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Tom je odlukom kupljeno zemljište k.č.br. 1076/3 površine 921 hvati k.o.Brinje. Kako doznajemo u Općini Brinje, slijede poslovi vezani za izradu projekte dokumentacije te ishođenje dozvola nakon čega će se pristupiti poslovima građenja reciklažnog dvorišta.
Sredstva za izradu projektne dokumentacije i građenje reciklažnog dvorišta, prikupit će se korištenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na sjednici općinskog vijeća, donijeta je i Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brinje u svrhu ostvarivanja preduvjeta za izgradnju reciklažnog dvorišta za odlaganje komunlanog otpada.
Reciklažno dvorište u Općini Brinje temeljem projekta u skladu je s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ciljevima Strategije gospodarenja otpadom RH i Nacionalne Stratgije zaštite okoliša, kao i europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša. Istim se omogućuje prikupljanje različitih vrsta otpada na za to posebno predviđenim i izgrađenim mjestima koja će biti ustrojena prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja.
Inače, u cilju zadovoljavanja potreba zbrinjavanja otpada komunalno društvo Brinje opremljeno je sa novim kamionom „MAN“ zapremine 16 kubika, čija je vrijednost 1,5 milijuna kuna, kojeg je Općina Brinje nabavila preko Fonda za zaštitu okoliša. Ovim vozilom „pokrivaju“ se zahtjevi prema 900 domaćinstava. Preko Fonda za zaštitu okoliša Općina je nedavno nabavila komunalnu opremu u vrijednosti 900.000 kn, i to 90 kontejnera od 1100 litara (30 zelenih otoka), 300 kanti po 240 litara, 400 kanti od 120 litara, 300 kompostera, dva metalna kontejnera za reciklažno dvorište, doznajemo od načelnika Općine Zlatka Fumića.
D. Prša