U Brinju je održana 3. sjednica Općinskog vijeća

Na aktualnom satu postavljena su pitanja vezana za mogućnosti saniranja štete nastale uslijed poplave kod Kosovca te o mogućnosti postavljanju ogledala na pojedina mjesta na kojima je otežan izlazak na glavnu cestu.
Općinski načelnik Zlatko Fumić izvijestio je da kad je riječ postavljanju ogledala na pojedina mjesta radi lakšeg uključivanja na glavnu cestu prema Županijskim cestama, upućen je dopis i očekuje se da poduzmu određene radnje, a kad je riječ o poplavi kod Kosovca, teren je nadgledan s odgovornima iz Hrvatskih voda, g. Mladenom Vodičkom koji su u plan rješavanja taj problem stavili za sljedeću godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća Davor Vičić iskazao je potrebu da se vijećnici informiraju o radu zimske službe za period koji dolazi, odnosno o osobama koje su uključene u te poslove, a kako bi o istome bili informirani i predsjednici Mjesnih odbora s kojima bi se ostvarila lakša komunikacija u slučaju potreba intervencija na terenu.
Na javnom natječaju vezanom za zimsku službu, odnosno za čišćenje i održavanje cesta u zimskom periodu izabran je Darko Dasović koji je ujedno i koordinator za poslove zimske službe sa Marijanom Bardiovskim, a prioriteti u čišćenju snijega temeljem dogovora su mjesto Plašćice, od kud čovjek ide na dijalizu svaki drugi dan, potom slijede vatrogasci, dječji vrtić, osnovna škola, prostor oko bolnice te ona mjesta gdje ljudi rade. Prioriteti čišćenja su napravljeni, a u poslove zimske službe uključeni su i g. Kušanić, Buco i Javor sa šest strojeva. Za razliku od prošle godine, odluku smo donijeli da se više neće čekati sa strojevima, već čim snijeg počne padati, strojevi će krenuti u čišćenja prometnica, kazao je načelnik Zlatko Fumić.
Temeljem Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brinje za 2013. godinu, planirani prihodi iznosili su 8.131,000 kn, dok je izmjenama i dopunama proračuna došlo do smanjenja na 7.474.000 kn. Pojedinim stavkama su prihodi umanjeni, ali negdje su i povećani na temelju ostvarenja proračuna za razdoblje od 01.01. – 23.10.2013. godine. Načelnik općine Zlatko Fumić kazao je da su bruto plaće dužnosnika po novom planu smanjene za 80.000 kn, ali da još postoje izdavanja za bivšeg načelnika koji opterećuje proračun do kraja godine, a kad je riječ o članovima predstavničkih tijela, tu su izdavanja viša jer općinsko vijeće za razliku od prošlog saziva sada ima veći broj vijećnika (bilo 11 sada 14).
Analizirajući priliv proračunskih sredstava u općinsku kasu konstatirano je da Ministarstvo kulture RH po stavci zaštite spomeničke kulture općini duguje više od 400.000 kn. Općinski vijećnici jednoglasno su prihvatili izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu.
Dražen Prša

 

Nastavak ispod oglasa