U Brinju krenula realizacija projekta reciklažnog dvorišta

Sukladno najavama u Brinju su u tijeku  radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta. Ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta vrijedan je 3.595.579 kuna, a potpisan je s tvrtkom „Euro“ d.o.o. iz Vinkovaca, dok će nadzor izvršiti „Sedra consulting“ iz Zagreba u iznosu od 65 625 kuna. Oko 85% ukupnog iznosa troškova ovoga projekta financira se iz Operativnog programa pod nazivom „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, dok će ostatak financirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.  Reciklažno dvorište u Brinju označit će povećanje količine odvojenog otpada, kao i smanjenje količina otpada koji se izravno deponira na odlagalište.

U sklopu realizacije ovoga projekta u planu je i educiranje građana o potrebi razvrstavanju otpada i o načinu korištenja reciklažnog dvorišta. Dinamiku planiranih radova uvelike su usporili nepovoljni vremenski uvjeti tijekom ovoga proljeća.

Nastavak ispod oglasa

M.S.