S obzirom da je provedba projekta sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Javorov vrh“ pri samom kraju, danas je u općinskoj vijećnici u Brinju održana prezentacija projekta. Prezentaciji su, uz općinskog načelnika Zlatka Fumića i suradnike, prisustvovali predsjednik Općinskog vijeća Ivan Perković i vijećnici, ravnateljice općinskih ustanova i poduzeća, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša iz Zagreba, izvođač radova i stručni nadzor. Radove na sanaciji i zatvaranju odlagališta izvodi tvrtka Bemix d.o.o. iz Brodarice,  stručni nadzor vrši tvrtka Sedra consulting iz Zagreba, a tehničku pomoć za upravljanje projektom pruža tvrtka Exstructa iz Zagreba. Uz tehničku pomoć, tvrtka Exstructa je zadužena za promidžbu i vidljivost projekta te su tim povodom danas i održali prezentaciju radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Javorov vrh“.

Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Javorov vrh“ financira se u najvećoj mjeri iz europskih sredstava. Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Općini Brinje odobreno je financiranje projekta u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta. Osim tog , iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  financira se iznos od 10% ukupne vrijednosti projekta te kroz sredstva iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova tako da Općina Brinje financira minimalni iznos od 0,5% ukupne vrijednosti projekta. Ukupna vrijednost projekta je 15 mil.kn., od toga se iz Kohezijskog fonda EU financira gotovo 11 mil.kn., a ostatak troškova je pokriven iz nacionalnih sredstava.

Završetak radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Javorov vrh očekuje se krajem ljeta što će rezultirati saniranim područjem odlagališta od 12809 m². Provedbom projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada – Javorov vrh, Općina Brinje će riješiti jako važan problem sanacije neusklađenog odlagališta u zadanom vremenskom roku koji nalaže Program gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Direktiva Vijeća EU 1999/31, te će se osim unapređenja okoliša na širem području odlagališta, postići zaštita tla i podzemnih voda, smanjenje negativnih utjecaja na zdravlje ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. 

L.O./A.M.