U Brinju je održana osnivačka skupština Turističke zajednice Općine Brinje, kojoj je prethodila izrada novog Statuta TZO Brinje te ishođenje suglasnosti Ministarstva turizma Republike Hrvatske na novi Statut i na sastav Skupštine Turističke zajednice. Prema novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju turizma, dogodile su se određene promjene u načinu izbora članova i predsjednika Skupštine te u ustroju i obavezama za osnivanje. Sjednicu je vodio načelnik Zlatko Fumić koji, sukladno novim zakonskim odredbama, ujedno obavlja i funkciju predsjednika TZO Brinje.
Prema odredbama novoga Zakona, broj predstavnika koje članovi Turističke zajednice Općine Brinje mogu imati u Skupštini određen je prema njihovom udjelu u prihodima turističke zajednice. Prema Statutu TZO Brinje određene su i kategorije iz kojih se biraju predstavnici članstva (13 članova i predsjednik, po Zakonu načelnik Općine) u Skupštinu i to na način da ukupan broj predstavnika iz pojedine kategorije ne smije prelaziti 40% ukupnog članstva Skupštine.
Sukladno navedenome, članovi Skupštine TZO Brinje su:
– iz kategorije članova Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice preko 40,01 % i imaju pet predstavnika: Ivica Perković, Ivica Krznarić, Mile Mesić, Josip Bićanić i Vladimir Blažanin (predstavnici INA d.d. Zagreb)
– iz kategorije članova Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice od 1 – 10 % i imaju jednog predstavnika: Goran Murković (TMR Brko)
– iz kategorije turizmom neposredno povezanih djelatnosti: Zlatko Božičević (Zlatan d.o.o.), Mario Kostelac (Erste banka) i Marin Dvornik (Hrvatska pošta d.d.)
– iz kategorije ugostiteljske djelatnosti: Nikola Ugarković (Obrti Josan)
– iz kategorije trgovačke djelatnosti: Biserka Lasić (TO Frankopan), Blaženka Vranić (Obrti
K & F) i Slavica Vidaković (TO Marina).
Na sjednici Skupštine usvojeni su novi Statut i Poslovnik o radu Skupštine TZO Brinje teje nakon toga proveden izbor članova u ostala tijela turističke zajednice i to u Turističko vijeće i Nadzorni odbor, kod kojeg 2 člana bira Skupština, a jednog imenuje Turistička zajednica Ličko-senjske županije. U Turističko vijeće, koje broji 8 članova, izabrani su Zlata Ljubetić (Caffe bar Mack), Biserka Lasić (TO Frankopan), Ruža Blažanin (Knjigovodstveni obrt Blažanin), Mladen Draženović (GTD Buco), Vesna Kušanić (Kušanić d.o.o.), Igor Mesić (Gaja d.o.o.), Nikola Ugarković (Obrti Josan) i Zdravko Perković (Obrti Zippo) uz predsjednika Zlatka Fumića koji je po Zakonu kao predsjednik TZ ujedno i predsjednik Turističkog vijeća. U Nadzorni odbor izabrani su Ivica Radinčić (Obrti DMF) i Petra Maljković (Autoprijevoz Maljković). Osim tijela TZO Brinje, na skupštini je izabrana predstavnica TZO Brinje u Skupštinu TZ Ličko-senjske županije, i to Danijela Vranić (Frizerski salon Grofica).
Sljedeći korak je upis TZO Brinje u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma, nakon čega će uslijediti prva redovna skupština TZO Brinje odnosno donošenje Odluke o osnivanju turističkog ureda, raspisivanje javnog natječaja i izbor direktora Ureda, kako bi mogli uslijediti prvi konkretni koraci ka razvoju turizma, turističke destinacije i poboljšanje turističke ponude brinjskoga kraja.
AŠ/LO