U nizu točaka dnevnog reda koje su se našle pred općinskim vijećnicima Brinja bilo je i razmatranje izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Senj, Podružnice Otočac za područje Općine Brinje u 2013. godini, koje je prihvaćeno uz upit vijećnika Jurice Jotića o mogućnostima osnivanja podružnice Centra za socijalnu skrb u Brinju, jer potrebe za istu postoje. U svezi upita kazano je da će se obaviti razgovori sa predstavnicima Centra kako bi se sagledale mogućnosti i zakonske opravdanosti za mogućnost otvaranja iste.
Vijećnici su donijeli Odluku o imenovanju Ružice Perković ravnateljicom dječjeg vrtića „Tratinčica“ te prihvatili izvješće o radu vrtića „Tratinčica“ za pedagošku godinu 2013./2014.
Izviješće o radu načelnika Općine Brinje Ivana Fumića za prvo polugodište 2014. godine jednoglasno je prihvaćeno, nakon čega je usvojen i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brinje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
Donesena je Odluka za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta (zimsko održavanje), čišćenje snijega na području Općine Brinje za razdoblje 2014./2015. godine za čije je poslove izabrano trgovačko društvo Dasović d.o.o., iz Brinja.
Vijećnici su donijeli odluku o sufinanciranju prijevoza učenika sa područja Općine Brinje do Srednje škole Otočac, tako da će Općina Brinje sufinancirati 10% mjesečne cijene karte za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, što znači da Općina Brinje mjesečno izdvaja oko 11.000 kn., a godišnje 100.000 kn. Pored naprijed donesenih Odluka, donijeta je Odluka o nastavku podmirenja nedostatnih prihoda (subvencija) za međužupanijski prijevoz odnosno za prijevoz putnika sa područja Općine Brinje u Ogulin. Uslugu prijevoza obavlja Gaja d.o.o Križpolje za što Općina Brinje godišnje izdvaja 110.000 kn. Prihvaćena je Odluka o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj javne vodoopskrbe na području Općine Brinje, po kojima će se naknada obračunavati uz cijenu vodne usluge 0,50 kn za potrošače domaćinstva i 1,00 kn za potrošače pravne opskrbe.
Vijećnici su donijeli odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Brinje.
A.Z./LO