Osma po redu sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije održat će se u četvrtak, 30. siječnja u Velikoj vijećnici Grada Gospića s početkom u 13 sati. Predsjednik Skupštine Marijan Kustić je za ovu sjednicu predložio ukupno 10 točaka Dnevnoga reda. Osim uobičajenog Aktualnog sata na rasporedu će biti donošenje Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu, zatim donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja), donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, sjedišta u Gospiću i Podružnica Otočac i Udbina, kao i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za 2020. godinu

Dvije točke Dnevnoga reda odnosit će se na NP Plitvička jezera: donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP Plitvička jezera, vlasnice Slobodanke Vukmirović iz Plitvica Sela i donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP Plitvička jezera, vlasnice Ivanke Čorak Bakarić iz Otočca.

L. O.