„Zaželi-program zapošljavanja žena“ angažirao je skupine žena u svim dijelovima Ličko-senjske županije. Sada je na red došao Otočac. Ovim projektom angažirano je 10 žena koje skrbe o 52 korisnika, mahom starijih i nemoćnih osoba na području Grada Otočca.

„Zaželi“ je puno više od svakodnevne skrbi jer je to pomoć nemoćnima u mnogim segmentima života, kao i druženje i razgovor. Osim toga podijeljeni su i paketi humanitarne pomoći. Svih 10 sudionica projekta ujedno polazi i edukaciju za gerontodomaćicu. Ovo zanimanje je relativno novo zanimanje kojim se stječe edukacija o socijalnim potrebama starih i nemoćnih osoba koje su funkcionalno onesposobljene skrbiti same o sebi i u mnogome ovise o drugima.

Ovaj projekt u potpunosti financira Europskki socijalni fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u trajanju od 24 mjeseca. Nositelj projekta je Grad Otočac, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić i Centar za socijalnu skrb Senj. Ovo je tek jedan od aktivnih projekata na području Grada Otočca kojim se podiže kvalitate života njegovih građana.

L. O.