Kao što je i najavljeno, tako je danas u krugu poduzeća „Gacka“ d.o.o. i započeo posao dodjele kompostera građanima Otočca koji su podnijeli zahtjev za njihovu dodjelu.

„Od Fonda za zaštitu okoliša dobili smo 100 komada kompostera za, nazovimo to pilot projekt za građane grada Otočca, od kojih je 90 za građane a 10 smo ostavili za dječji vrtić, Osnovnu i Srednju školu, Dom za starije i nemoćne u Otočcu i Brlogu. Kao što i sami možete vidjeti od jutros smo podijelili 50-tak kompostera i do kraja radnog vremena vjerujem da ćemo sve podijeliti“- kazao je Marko Žubrinić voditelj RJ „Čistoća“.

Komposter su mogli dobiti svi oni koji su podnijeli zahtjev, da imaju prebivalište na području Grada Otočca i da su im podmirena sve obveze prema Gacki d.o.o. U slučaju većeg interesa građana za potrebe kompostera, Marko Žubrinić kaže da će onda ponovno obaviti kandidaturu prema Fondu za zaštitu okoliša za dodjelu dodatnih kompostera. Komposteri su besplatni jer su dobiveni od Fonda za zaštitu okoliša koji je financirao sa 80 posto a Grad Otočac sa 20 posto sredstva.

Inače, za one manje upućene, treba napomenuti da komposteri služe za kompostiranje bio-otpada u domaćinstvu, tako da se kompostirati može zeleni otpad odnosno pokošena trava, ostaci voća i povrća, staro cvijeće, ljekovito bilje, talog kave, filter vrećice od čaja, ali i smeđi otpad kao karton, kutije od jaja, zgužvani papir, suho lišće, piljevina, slama i sijeno, grančice i kora od drveta.

Dražen Prša