U Gospiću najveći broj nezaposlenih

Krajem srpnja 2022. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirane su 1.322 nezaposlene osobe, što predstavlja 75 osoba odnosno 6,0% više nego u prethodnom mjesecu i 94 osobe ili 6,6% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Najveći broj nezaposlenih osoba u srpnju 2022. godine evidentiran je u ispostavama Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić) – 416 ili 31,5% i Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) – 346 ili 26,2%, nakon kojih slijede Donji Lapac (Općina Donji Lapac) – 198 ili 15,0%, Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina) – 172 ili 13,0%, Senj (Grad Senj) – 149 ili 11,3%, i Novalja (Grad Novalja) – 41 ili 3,1%. U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u      ispostavama i to Gospiću 17,2%, Senju 15,5% i Otočcu 2,1%, dok je do smanjenja broja nezaposlenih došlo u ispostavama Novalji 14,6%, Donjem Lapcu  2,0% i Korenici 1,1%.

Nastavak ispod oglasa

Od ukupnog broja nezaposlenih u srpnju 2022.g. evidentirano je 814 nezaposlenih žena i 508 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 61,6%, dok udio muškaraca iznosi 38,4%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine 7,3% i od 25-29 godina 11,4%.

Tijekom srpnja 2022. godine u Područnom uredu Gospić prijavljeno je 235 novih nezaposlenih osoba od čega 172 ili 73,2% žene i 63 ili 26,8% muškarca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 93 osobe ili 65,5% veći nego prethodnog mjeseca i za 31 osobu ili 15,2% veći nego u srpnju 2021.g. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 201 i iz neaktivnosti 17. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su istek rada radniku na određeno vrijeme 154, poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih razloga 26 i sporazumni prestanak radnog odnosa 11 osoba.

U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izašlo 160 osoba od čega 87 ili 54,4% žena i 73 ili 45,6% muškarca. Od toga je zaposleno 114 osoba i to 105 zasnivanjem radnog odnosa i 9 temeljem drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva). Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 105 osoba od čega 60 žena i 45 muškaraca što je za 52,5% manje nego u prethodnom mjesecu i za 41,7% manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta 

Tijekom srpnja 2022.g. prijavljeno je 139 slobodnih radnih mjesta, što je za 47 radnih mjesta ili 25,3% manje nego u prethodnom mjesecu i za 76 radnih mjesta ili 35,3% manje nego u srpnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba (m/ž) bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 3 i više): učitelj djece s razvojnim teškoćama 38, odgojitelj predškolske djece 23, konobar i njegovatelj starijih i nemoćnih osoba 7, prodavač, medicinska sestra i čistačica 6, doktor medicine 4, utovarivač otpada i pomoćni kuhar  po 3 radnika itd.

Korisnici novčane naknade

U srpnju  2022.g. registrirana su 242 korisnika novčane naknade što predstavlja 18,3% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić) – 100, Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) – 64, Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina) – 27, Senj (Grad Senj) – 26, Novalja (Grad Novalja) – 19 i Donji Lapac (Općina Donji Lapac) – 6. Broj korisnika novčane naknade u srpnju 2022.g. povećao se za 63 korisnika ili 35,2% u odnosu na prethodni mjesec, i smanjio se za 22 osobe ili 8,3% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U Područnom uredu Gospić tijekom srpnja ukupno je isplaćeno 702.176,43 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama, a prosječna novčana naknada iznosila je 2.722,59 kn.

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Tijekom srpnja 2022. godine u Programe za poticanje zapošljavanja uključeno je  26 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključeni tijekom 2022. godine kojih je 129, uključeni u izvještajnom mjesecu (26) i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera, kojih je 295.

L.O.