GOSPIĆ – Dječji vrtić „Pahuljica“ zaprimio je 109 zahtjeva za upis djece predškolske dobi za pedagošku godinu 2012./2013. Od toga broja 57 zahtjeva odnosi se na primarni program u Dječjem vrtiću „Pahuljica“, 4 u vrtiću Lički Osik i 4 u vrtiću Perušić. Za smještaj djece u Dječji vrtić u Karlobagu po primarnom programu ove godine nije prijavljen niti jedan mališan. Kako nas je izvijestila ravnateljica Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Marija Fajdić, od prispjelih je zahtjeva odbijeno njih 9 jer je riječ o zahtjevu za smještaj djece čini roditelji nisu zaposleni. Za program predškole zaprimljena su 34 zahtjeva i svi su pozitivno riješeni.

L. O.