U sklopu projekta „Izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020.“ za Grad Benkovac, Općine Gračac i Lovinac koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda ukupne vrijednost projekta 471.877,50 kuna, od čega 401.095,84 kuna bespovratnih sredstava Europske unije, Općina Lovinac bit će domaćin nastavka serijala tribina na  temu održivog razvoja.

Cilj tribine je okupiti i educirati sve građane  i predstavnike ustanova sa ovoga područja kako bi dali svoj doprinos boljoj implementaciji ovoga projekta. Osim građana ova će tribina okupiti predstavnike struke, komunalnih poduzeća, javne uprave i predstavnike civilnog društva aktivne u smislu obuhvata ovoga projekta u praksi. 

Tribini na temu održivog gospodarenja otpadom održat će se sutra, 30. siječnja  u 12,30 sati u prostorijama Kulturno informativnog centra Lovinac.  

L.O.