U Lovincu je u srijedu održan motivacijski sastanak u sklopu projekta „Eko-društveni razvoj u Velebitskom području: Radovi u tijeku!“
Sastanku je nazočilo petnaestak ljudi koje su zanimale mogućnosti koje mogu ostvariti kroz projekt. Udruga „Prospero“ i „LAG“ Lika približili su značaj projekta i predstavili se kao udruge kojima se svaka osoba može obratiti sa svojim idejama, problemima i nedoumicama. Pomoću njih svaka osoba može dobiti kvalitetne informacije ukoliko se želi baviti nekom djelatnošću, ili se bavi, a želi saznati nešto više. LAG Lika je danas glavni pokretač ruralnog razvoja koji spaja javni, privatni i civilni sektor i kao takav se predstavio na jučerašnjem sastanku u nadi da će se ostvariti što bolja suradnja između navedena tri sektora na području LAG-a u koji spada i općina Lovinac.
Na prvom motivacijskom sastanku udruga „Prospero“ provela je anketu među sudionicima o djelatnostima kojima se bave, kojima se žele baviti, o kojima žele znati više informacija kako bi se stvorio konačan rezultat iz kojeg će proizići dvije,tri glavne djelatnosti na koje će se nadovezati ostatak projekta kroz edukacije, radionice, primjere dobre prakse što će na kraju rezultirati velikim projektom za strukturni fond kroz koji će se, za sve one koji sudjeluju u projektu s djelatnostima koje se odrede kao primarne, ostvariti glavni ciljevi. Nadamo se da će rezultati ankete biti uskoro poznati, te da će biti još uključenih s područja općine Lovinac.
Iz Općine Lovinac pozivaju da ukoliko imate pitanja o projektu, LAG-u ili želite bilo kakve detaljnije informacije općenito o projektima i mogućnostima da im se slobodno obratite.
OL/LO