U Lovincu se gradi Dom kulture

Kao što je načelnik Općine Lovinac Hrvoje Račić i najavio da će ove godine započeti radovi na izgradnji novog Doma kulture, to se napokon i ostvarilo.
Osigurana su financijska sredstva za veći dio radova kroz program EIB-e (Europske investicijske banke) odnosno preko Ministarstva regionalnog razvoja. U projekt izgradnje Doma kulture ulaže se 3,5 milijuna kuna, a riječ je o poslovima visokog rohbaua nakon čega iduće godine slijede radovi kako bi se Dom u potpunosti izgradio i stavio u funkciju. Izgradnjom Doma kulture zadovoljile bi sve potrebe vezane za održavanje brojnih kulturnih manifestacija jer danas u stvari u Općini Lovinac ne postoji kvalitetan prostor za bilo kakva društvena događanja, bilo za predstave, bilo za predstavljanje pojedinih ozbiljnijih općinskih programa ljudima jer su svi prostori koji su na raspolaganju relativno maleni.
OL/DP