U Lovincu uskoro stomatološka ambulanta

Među mnogim atributima koji će povećati kvalitetu života građana Općine Lovinac svakako je i zdravstvena zaštita. Stoga su ovih dana intenzivirane aktivnosti vezane uz pokretanje ambulante dentalne medicine (zubna ambulanta) u ovoj općini. Načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić u razgovoru naglašava kako je Općina trenutno u fazi nabavke potrebne medicinske opreme za ovu zdravstvenu uslugu koja će se obavljati u sklopu postojećeg Doma zdravlja u Lovincu. Prostor za rad stomatologa već je osiguran. Stručni dio ove priče realizira se posredstvom Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Gospić, odakle će stomatolog dolaziti u Lovinac dva puta tjedno.

M.S:

Nastavak ispod oglasa