Aglomeracija Novalja svakako je najveći projekt na području Grada Novalje zadnjih nekoliko desetljeća. Zbog porasta potreba ove sredine za pitkom i kvalitetnom vodom pokrenut je novi projekt punog naziva „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalj“. Ovo je javni investicijski projekt koji će doprinijeti očuvanju i zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te unaprjeđenju javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom na ovome podričju.


Na ovaj način će se izvršiti sanacija i dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja te izvršiti proširenje i dogradnja sustava javne odvodnje na području naselja Metajne, Zubovića, Kustića, Vidalića, Caske, Stare Novalje i Novalje, uz povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje.

L.O.