Robert Lončar iz Otočca mogao bi uskoro postati dio plejade mladih koja napušta Hrvatsku. Šumarski je tehničar, star 30 godina. U dva navrata je kao sezonac  radio  u NP Plitvička jezera i obavljao poslove nadzornika parka. Kako tvrdi, s odličnim uspjehom, što mogu posvjedočiti svi koji su tih godina (2013. i 2014.) s njim dolazili u kontakt. JUNP Plitvička jezera objavio je 26. kolovoza 2016. Natječaj za prijem trojice nadzornika na neodređeno vrijeme. Robert je bio uvjeren da je njegovim brigama došao kraj.

-Znam da sam se tijekom sezonskog rada u parku pokazao u najboljem svijetlu. Zadovoljio sam i sve uvjete Natječaja, bio dobar na provjeri engleskog jezika i-ništa. Nakon ovog neuspjeha žalio sam se na donesene odluke. Prema informacijama pravne službe nisam primljen jer sam u trenutku objave Natječaja privremeno radio kao konobar-sezonac na Malom Lošinju. Želim i volim raditi, ali po svemu ovome to je otežavajuća okolnost. Sve bi to podnio da me ne boli jedna posebno teška nepravda.

Otac pao za Hrvatsku

Robert nastavlja svoju ispovijest s vidnom dozom razočarenja.

Robert Lončar

-Moj otac Božidar Lončar poginuo je kao hrvatski dragovoljac na prvoj crti bojišta 1991. godine u Starom Selu kod Otočca. Naveo sam to i u molbi i potkrijepio u svojim dokumentima. Naivno sam mislio da će se netko meritoran iz NP Plitvička jezera držati Zakona o hrvatskim braniteljima i dati prednost djeci poginulih branitelja. To očito nekome nije važno. Oca  pamtim kao iskrenog i hrabrog domoljuba i otvoreno se pitam ‘ko sebi daje za pravo ignorirati nečiju žrtvu? Ja ne tražim nikakve ustupke, nikakve privilegije. Samo tražim posao u skladu sa svojim sposobnostima,  obrazovanjem i  iskustvom, gorko govori  Robert.

Zatražili smo očitovanje druge strane, tj. od JUNP Plitvička jezera i pri tome dostavili dva jednostavna pitanja: Je li pri provedbi ovoga Natječaja uzet u obzir detalj Zakona vezan uz prava djece poginulih hrvatskih branitelja i drugo pitanje zbog čega do danas nije zaključen natječaj iz konca kolovoza 2016.? Odgovor je stigao u rekordnom roku, na čemu se svakako valja zahvaliti, ali bez decidiranog odgovora na oba pitanja.

„Prvenstveno ovim putem skrećemo pozornost Naslovu da je po zahtjevu g. Roberta Lončara proveden inspekcijski nadzor poslovanja Ustanove od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektorata rada, Područnog ureda Rijeka (dalje u tekstu: prvostupanjsko tijelo) u predmetu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe čl. 35. st. 6. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, … i 92/14), te je prvostupanjsko tijelo dana 12. prosinca 2016. godine donijelo rješenje kojim se odbacuje zahtjev g. Lončara za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.“ Ustanova je u roku za prijavu na natječaj zaprimila ukupno 57 prijava kandidata za radna mjesta nadzornik II/nadzornik III; Ustanova je 07.10.2016. provela pisano i usmeno testiranje radi provjere znanja jednog stranog  jezika za radna mjesta nadzornik II i nadzornik III (pozvano 27 kandidata koji su zadovoljavali propisani uvjet stručne spreme i radnog iskustva);Ustanova je 18.10.2016. provela psihologijsko testiranje i intervju za radna mjesta nadzornik II i nadzornik III (pozvano 7 kandidata koji su pokazali minimalno B1 stupanj znanja stranih jezika);  Ustanova će objaviti rezultate natječaja za radna mjesta nadzornik II/nadzornik III nakon donošenja odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

Ovim putem želimo istaknuti kako je predmetni javni natječaj proveden pravilno i transparentno, te Ustanova otklanja svaku tendencioznu optužbu ili prigovor koji je očigledno bio povod za Vaše obraćanje nama.  Također, očekujemo da ćete radi pravilnog, istinitog i potpunog informiranja o ovom predmetu s dužnom pažnjom uzeti u obzir navode ovog dopisa, te Vam se na istom zahvaljujemo. Podredno, Ustanova želi posebice istaknuti da kao javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska, te koja svoje sjedište ima u Plitvičkim Jezerima, na području koje je izuzetno bilo pogođeno ratnim razaranjima u Domovinskom ratu zbog čega se još uvijek nalazi u području I. skupine posebne državne skrbi, s posebnom pažnjom i socijalnom osjetljivošću pristupa problemu nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji…“

Tako stoji u odgovoru, ali gdje u cijeloj priči nestao poginuli hrvatski branitelj. Tek jedan od više desetaka tisuća? Sve je u odgovoru uredno sročeno i pokriveno papirima, sve je po Zakonima i Pravilnicima, ali…. Činjenica da nakon toliko vremena nitko nije primljen u radni odnos vezan iz ovog Natječaja pomalo „bode oči“. Baš kao i činjenica da je sve  odrađeno po Zakonu, ali Robert unatoč svojim referencama i statusu još uvijek nigdje ne radi, niti zna kada će i gdje raditi. Je li u pitanju nečija nebriga, neznanje ili jednostavno  nečija nedopustiva „greška u koracima“ potkovana činovničkim mentalitetom, teško je reći. Za cijeli slučaj zainteresiralo se i Ministarstvo branitelja čije službe također žele provjeriti cijeli slučaj. Kako sada stvari stoje Robert Lončar tek je jedan od mladih ljudi koji će  napustiti Hrvatsku tražeći posao. Svoju Hrvatsku za koju je Robertov otac položio život na prvoj crti obrane.

M.S.