U NP Plitvička jezera traže 278 radnika

-
-
Nataša Maričić

U NP Plitvička jezera početkom godine započeli su poslovi oko novog kadroviranja i ekipiranja potrebnih radnika za nadolazeću sezonu.
Iz Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova voditeljica Nataša Maričić, dipl. iur., kazala nam je da su oglasili potrebu za zasnivanjem radnih odnosa na određeno vrijeme za više radnih mjesta objavom natječaja u Narodnim novinama, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove, a natječaj traje zaključno sa 13. ožujkom.
Tijekom ove sezone u NP zaposlit će se 278 radnika na 40 različitih radnih mjesta, u pet organizacijskih jedinica Ustanove, od najviše u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, potom u Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i interno, Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Podružnici trgovine i Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture.
„ Ustanova će putem web stranice ( www.np-plitvicka-jezera.hr ) sve kandidate obavijestiti o terminima pisanog testiranja i/ili usmenog intervjua te nakon toga objaviti listu odabranih kandidata. Ustanova prilikom odlučivanja o zapošljavanju primjenjuje propise kojima je određena prednost pri zapošljavanju kao npr. Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Zakon o radu. Dakle, Ustanova kao tijelo javne vlasti prvenstveno daje zakonsku prednost kandidatima koji, ukoliko zadovoljavaju sve tražene formalne uvjete pojedinog radnog mjesta, zaslužuju i imaju pravo na prednost pri zapošljavanju, a potom se kao „prednost“ cijeni raniji rad u Ustanovi, blizina mjesta prebivališta, znanje stranih jezika, komunikativnost, motivacija i itd., odnosno za svako radno mjesto se traži najkompetentniji kandidat“,kazala je Nataša Maričić, dipl. iur.
Prošle godine na natječaj se javilo 715 osoba, tako da se i ove godine očekuje toliki, ako ne i veći broj. Iako onima koji dobiju posao nije osiguran smještaj, Nataša Maričić kaže da tu neće biti problema jer najveći broj zaprimljenih prijava za sezonski posao dolazi sa područja Ličko senjske i Karlovačke županije, odnosno sa područja Plitvičkih jezera, Rakovice, Slunja, Saborskog, i okolnih mjesta, za što je između ostaloga osiguran i organizirani autobusni prijevoz. Radnicima koji budu primljeni osigurana je prehrana, a plaća će biti od 3000 do 5000 kn, zavisno od vrste i mjesta zaposlenja, odnosno poslova koji se budu obavljali.
U Nacionalnom parku Plitvička jezera sada radi 687 radnika, od kojih 680 na neodređeno radno vrijeme, a 7 na određeno radno vrijeme. Prema procjenama Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova na „vrhuncu“ sezone (srpanj/kolovoz 2014. godine) u Ustanovi bi trebalo raditi oko 960 radnika.

Dražen Prša

Nastavak ispod oglasa