Prema informacijama s terena, nakon prestanka oborina počelo je povlačenje dijelova izlivenih rijeka Novčice i Bogdanice, kao i potoka Tisovca. Još uvijek rijeka Bogdanica ugrožava promet na cesti Smiljan-Novoselo.

Situacija na području Kosinja je stabilna, osim što se rijeka Lika izlila mjestimično izlila po poljima na području Donjeg Kosinja. Pri tome nema dojava o ugrozi kuća i gospodarskih zgrada.

L.O.