Već smo navikli na dobre vijesti s  područja Općine Perušić. Tako i danas nastavljamo. Medu mnogobrojnim projektima u Općini Perušić pri kraja su radovi na pristupnom putu za Reciklažno dvorište u Perušiću gdje se očekuje završetak radova tijekom mjeseca prosinca . Radovi su sufinancirani od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa 350 000 kn, dok ih Općina Perušić sufinancira sa 100.000 kn. Od navedenih radova uključena je izgradnja pristupnog puta, postavljanje javne rasvjete i DTK kanalizacije u samoj cesti.

Ovo je samo još jedan dokaz se Općina Perušić pokazala kao jedinstven primjer realizacije projekata na području Ličko -senjske županije gdje trenutno, istovremeno provodi realizaciju preko 10 kapitalnih projekata.

L.O.