U Pećinskom parku Grabovača uspješno završen još jedan projekt

0

Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“  uspješno je privela kraju volonterski projekt  financiran iz programa Erasmus+ ukupne vrijednosti 160.000 kn – GeoEco-Nature Conservation Project u sklopu kojeg je na Grabovači boravilo 13 volontera iz Španjolske i Estonije. U sklopu projekta održan je tečaj španjolskog jezika za lokalnu djecu, ljetna škola „GRABOVAČA 2018.“. Osim toga, izrađene su životinjske skulpture od slame, novi edukativni panoi za poučne staze s ekološkim porukama, brošura i video prezentacija projekta te smo započeli s trasiranjem i izvedbom nove, botaničke poučne staze u parku. Volonteri su sudjelovali i u brojnim edukativnim aktivnostima od strane Javne ustanove a između ostalog posjetili su i MC „Nikola Tesla“, Nacionalni park „Sjeverni Velebit“, kušaonicu rakije „Stilanova Lika“.

Uskoro (20.8.2018.) u provedbu kreće novi volonterski projekt financiran iz programa Erasmus+ ukupne vrijednosti 115.000 kn – Priroda priča priču u sklopu kojeg će Pećinski park Grabovača ugostiti 15 volontera iz Grčke, Portugala i Španjolske. Cilj projekta je omogućiti mladima iz različitih životnih sredina da steknu znanja i iskustva u području klimatskih promjena, zaštite okoliša i održivog turizma. Naglasak u ovom projektu je na klimatskim promjenama koje svakodnevno osjećamo i vidimo.

U fazi pripreme za prijavu je i novi projekt za 2019. godinu s naglaskom na floru parku i izradu malog vrta s ličkim ljekovitim i jestivim biljem.

L.O./PP