U Perušiću zamjetan porast broja turista!

Čini se da su  se intenzivno počeli manifestirati mnogi projekti i ulaganja privatnih iznajmljivača soba na širem području Općine Perušić. Kazuju ovo podaci sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima na području Općine Perušić tijekom prvih osam mjeseci 2018. godine. Ostvaren je 1.731 dolazak i 5.713 noćenja. U istom periodu prošle godine (2017.) ostvarena su 1.317 dolaska i 4.574 noćenja, čime je evidentiran porast za 30 % u dolascima i 25 % u noćenjima turista.

Ovo je i rezultat i intenzivnih aktivnosti Turističke zajednice Općine Perušić, Javne ustanove „Pećinski park Grabovača“ i samih registriranih iznajmljivača smještaja usmjerenih na jaču promociju prirodne i kulturne baštine Perušića.

Tako se tijekom prvih osam mjeseci 2018. intenzivno  radilo na promocija Perušića i okolice, izrađena je nova turistička brošura a s prvim danima rujna krenulo se s provedbom projekata ukupne vrijednosti 154 tisuće, od čega 105 tisuća financira Hrvatska turistička zajednica. Projekti se odnose na postavljanje smeđe (turističke) signalizacije na području Općine i označavanje, postavljanje ruta i izrade karte cikoloturističkih ruta Perušića (ukupna dužina staza je 240 km). Do kraja ove godine u planu je izrada nove  Strategije razvoja turizma Općine Perušić te nastavak rada na brendiranju turističke destinacije Perušića.

TZ/M. S.