Općinsko vijeće Općine Perušić zakazalo je svoju IV. sjednicu koja će se održati dana 10. rujna 2021. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u  10 sati. Predsjednik vijeća Milorad Vidmar predložio je za sjednicu desetak točaka Dnevnoga reda koji osim redovnog Aktualnog sata sadrži i izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Perušić za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine, Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i napuštenim domaćim životinjama na području Općine Perušić, kao i prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić.

L.O.