Prema pisanju BiH medija jutros su djelatnici Hrvatskih šuma, uz pratnju policije, započeli sječu šume i uređenje terena na pograničnom pojasu sa BiH ispod planine Plješevice. Doznajemo kako je riječ o ranije planiranim poslovima koji, između ostaloga, imaju za cilj bolju vidljivost terena prilikom pokušaja ileganih upada na RH.

Iako je riječ o državnom teritoriju Hrvatske, ovim se povodom oglasila i BiH  ministrica Bisera Turković i zatražila pojašnjenje institucija Hrvatske oko aktivnosti koje poduzimaju Hrvatske šume u pograničnom pojasu kod planine Plješevice.  Radnici „Hrvatskih šuma“ nastavili su sječu na Plješevici, iznad Baljevca i vojnog aerodroma „Željava“. Hrvatska na ovaj način  prvenstveno želi bolje kontrolirati ulazak ilegalnih migranata iz BiH.  

Premijer Unsko–sanskog kantona Mustafa Ružnić nedavno je poslao dopis nadležnim institucijama u BiH, upozoravajući da se radovi izvode samoincijativno?!? Vjerojatno je očekivao pismenu obavijest o radu Hrvatskih šuma na tome terenu. Prema informacijama portala Lika online planirana je sječa šume i čišćenje terena u dužini od osam kilometara duž hrvatske državne granice.

Ministrica Turković naglasila je da „razumije potrebu poboljšanja nadzora nad državnom granicom u oblasti kontrole ilegalnih migracija, ali da se najbolji efekti na tom planu mogu ostvariti samo uz uzajamnu saradnju i blisku koordinaciju“. O kakvim se efektima radio do sada, ministrica nije pojasnila.

M.S.