Nastavljaju se intenzivni radovi u gospodarskoj zoni Podudbina na površini od šest tisuća metara gdje je  u tijeku provedba privatne investicije poslovne namjene „Benzinska postaja sa pratećim sadržajem“. Trenutno su pri kraju građevinski radovi na prvoj etaži objekta. Procijenjena vrijednost investicije je 15 milijuna kuna, a provedbe projekta 12 mjeseci. Za njeno potpuno funkcioniranje nakon izgradnje investitor „Adrian gradnja“ iz Kolana na otoku Pagu planira zaposliti 30-ak osoba.

U prateće sadržaje uključena je izgradnja restorana, prenoćišta sa 10 soba kapaciteta 22 osobe te samoposlužna praonica vozila. Kako bi se projekt čim prije realizirao svoj su doprinos s urgentnim postupanjima dale Općina Udbina i Ličko-senjska županija.

M.S.