Vrlo osjetljivi ekološki sustav na širem području Plitvičkih jezera od sutra, 18. svibnja dobiva još jedan oblik zaštite. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Na području Općine Plitvička Jezera u ovom je ciklusu određena lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište, uz kojeg će biti postavljen i kontejner za krupni otpad. U sljedećem će ciklusu mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno i na drugim lokacijama, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi pet radnih dana.

Na ovaj će način mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno u Rastovači, kod kčbr. 209, a bit će u funkciji od ponedjeljka do petka u vremenu od 13 do 14 sati. U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti brojne vrste otpada: papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, otpadna ulja (jestiva i motorna), zatim fluorescentne i štedne žarulje, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole…

L.O.