U Senju održana 15. međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija

U organizaciji Grafičkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Ogranka Matice Hrvatske Senj, Hrvatskog društva grafičara, Instituta za celulozu i papir Univerziteta u Ljubljani i uz suorganizaciju Univerziteta za tehnologiju iz Brna i Veleučilišta iz Varaždina, u Senju je održana trodnevna 15. međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija. Osnovni cilj ove konferencije je poticanje razmjene znanja, mišljenja i iskustava, a o važnosti konferencije među strukom svjedoči i broj autora i sudionika iz zemlje i inozemstva koji je svake godine sve veći. Ove godine okupilo se 120 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Češke i Ukrajine, a teme ovogodišnje konferencije su raznolike i sveobuhvatne, od grafičke komunikacije i medija do grafičkog dizajna, tipografije, pripreme, tiska, dorade, kontrole kvalitete i kvalitete okoliša.

U okviru konferencije održana je i sekcija mladi istraživači koja obuhvaća radove znanstvenih istraživanja mladih znanstvenika i studenata diplomskih i doktorskih studija. Svaku konferenciju prate i radionice s odabranim aktualnim temama.
Začeci današnje konferencije sežu u 1997. godinu kada je održan prvi simpozij hrvatskih grafičara kojeg je tada organizirao Ogranak Matice Hrvatske Senj i Grad Senj sa željom da očuva spomen na tiskara i kanonika senjske crkve Blaža Baromića i njegovu tiskaru u Senju u kojoj je 1493. tiskao svoj prvi brevijar.
Razvojem struke i potrebe za unapređenjem i proširenjem djelovanja, 2001. godine u organizaciju konferencije uključen je i Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i od tada ona prerasta u znanstveno-stručni skup, a od 2005. godine prerasla je i nacionalne okvire.
U okviru konferencije upriličen je i niz prezentacija studentskih radova, a predstavljena je i replika Baromićeve tiskarske preše na kojoj je u Senjskoj tiskari u 15. stoljeću tiskana prva hrvatska knjiga, na hrvatskom jeziku i hrvatskim pismom.

Nastavak ispod oglasa

A.P.