Neumorno  educiranje o važnosti razvrstavanja kućnog otpada nastavljeno je Senju gdje je održana javna edukacijska tribina na temu gospodarenja otpadom. U suradnji s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja “Eko-Zadar” i predstavnicima Gradskog komunalnog društva Senj tribina se odnosila na jedan od 11 aktivnosti projekta „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“. Projekt se  provodi u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 304.899,25 kn, od čega bespovratna sredstva EU iznose 85  posto. Nositelj projekta je Grad Senj, a Grad Novalja i Općina Perušić su sunositelji aktivnosti. Glavne teme tribine bile su izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i o važnosti prijelaza na kružno gospodarstvo te sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Općeniti cilj projekta je doprinijeti povećanoj stopi odvojenog prikupljanja otpada te smanjivati  ukupne količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Edukacija i promjena našeg ponašanja u ovoj problematici postaje „zlatni ključ“ bez kojega niti jedan eko-projekt neće dati željene rezultate.

L.O.