Lani je započet strateški projekt prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske pod nazivom FRAMESORT koji predstavlja akronim za “FRAMEwork initiative fostering the sustainable development of Adriatic Small PORTs”. Ovaj projekt je financiran programom Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020., a usmjeren je na poticanje održivog i integriranog razvoja manjih luka na Jadranu s aspekta strateške perspektive, kako bi one postale istinski pokretači društveno-ekonomskog razvoja na jadranskim obalama.

Projekt je započet u vrijeme pandemije COVID-19 i uključuje sudjelovanje 16 talijanskih i hrvatskih projektnih partnera i 12 pridruženih partnera i čini potpunu teritorijalnu pokrivenost jadranskog obalnog područja. Inicijativa na čijem čelu se nalazi CORILA (Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune) zaživjet će 2021. i završiti se krajem 2022. godine, uz ulaganje više od 7 milijuna eura, od čega je 85 posto financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)).

FRAMESPORT razrađuje i testirat će inovativna rješenja za razna interesna područja malih luka, bazirajući se i na najboljim nacionalnim i internacionalnim praksama i promovirajući kontinuirana pregovaranja s relevantnim lokalnim i nacionalnim dionicima, kako bi se identificirale prioritetne teme za razvoj jedne sveobuhvatne strategije. U tom smislu, realizacija informacijsko-komunikacijske (IKT) platforme, koja će prikupljati i sistematizirati podatke o manjim lukama na ovom području, jedan je od glavnih ciljeva projekta, kao i polazišna točka neophodna za daljnji razvoj.

Projekt obuhvaća realizaciju pilot aktivnosti na svim lokacijama na kojima su prisutni projektni partneri, odnosno u svim jadranskim talijanskim regijama i gotovo svim hrvatskim županijama koje imaju izlaz na more. Projekt uključuje različite aktivnosti koje su istovremeno i povezane, a tiču se specifičnih tema kao što su povezivost, okoliš i inovacija te za cilj imaju testirati nova rješenja za postojeće probleme i uputiti male luke u pravcu održivog razvoja. Na području Grada Senj nalazi se devet luka, dok je pet luka smješteno na području Općine Karlobag. Lučka uprava Senj u sklopu FRAMESPORT projekta odlučila se je za participaciju u tom projektu sa “Izradom Master plana luke Senj “. Master plan izrade obuhvaćao bi izradu cjelokupnog gospodarskog razvoja luke, lučkog zaleđa i područja Grada Senja. U izradu Master plana luke Senj uključili bi se svi relevantni subjekti s tog područja i šire, od gospodarskih, kulturnih, socijalnih, pa sve do nevladinih udruga. Master plan bio bi pokazatelj u kojem smjeru će krenuti razvoj luke Senj. Vodeći Partnerje CORILA, Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune.

L. O.